Acasa
Acasa

 


„România supravegheată” este un proiect online inițiat în perioada itinerării expoziției „Securitatea - instrument al dictaturii” în București, Alba-Iulia, Constanța, Iași, Oradea, Piatra-Neamț, Sibiu, Suceava și Zalău.
Intenția noastră a fost aceea de a deschide arhivele memoriei locale, îndosariate în „Casa de fier” a Securității, cu scopul de a cunoaște, de a dezbate și mai ales de a înțelege modalitățile prin care structurile represive din România comunistă au acţionat și au influențat viața persoanelor, grupurilor şi comunităţilor. În acest sens, au fost selectate documente relevante din fondurile arhivei CNSAS din fiecare județ, ele fiind tematizate în funcție de reprezentativitatea problemei urmărite în evidențele Securității. Așadar, pentru fiecare județ al României a fost alocată o secțiune specială dedicată istoriei locale, ce va fi completată ori de câte ori vor fi identificate alte documente importante.
De asemenea, proiectul va cuprinde și o dimensiune expozițională în care se vor regăsi o serie de documente dedicate unor subiecte aflate pe masa de lucru a cercetătorilor, cum ar fi: „Prigoana Bisericii Greco-catolice – Cei șapte episcopi, pentru eternitate!”; „Penitenciarele comuniste – documentele detenției”; „Diplomația română în primul deceniu întunecat”; „Scriitorii de limbă germană supravegheați de Securitate”; „Istorici clujeni în închisorile comuniste”; „Cu fața, în spatele sârmei ghimpate... Deportarea etnicilor germani în lagărele din URSS”; „Condamnarea intelectualilor: Procesul Noica – Pillat” ș.a.
De asemenea, proiectul va cuprinde și o dimensiune expozițională în care se vor regăsi o serie de documente dedicate unor subiecte aflate pe masa de lucru a cercetătorilor, cum ar fi: „Prigoana Bisericii Greco-catolice – Cei șapte episcopi, pentru eternitate!”; „Penitenciarele comuniste – documentele detenției”; „Diplomația română în primul deceniu întunecat”; „Scriitorii de limbă germană supravegheați de Securitate”; „Istorici clujeni în închisorile comuniste”; „Cu fața, în spatele sârmei ghimpate... Deportarea etnicilor germani în lagărele din URSS”; „Condamnarea intelectualilor: Procesul Noica – Pillat” ș.a.
Documentele selectate sunt anonimizate în conformitate cu prevederile O.U.G. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 293/2008 și prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Echipa CNSAS care a realizat documentarea, selecţia şi prelucrarea documentelor:
Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații,
Serviciul Programe Educaționale

Coordonatori proiect:
Cristina Anisescu, Florentina Budeancă, Claudiu Secaşiu
Documentarea, selecţia și editarea documentelor:
Cristina Anisescu, Florentina Budeancă, Felicia Bugnariu, Andrei Galiţă, Liviu Burlacu, Cipriana Moisă şi alţi colaboratori externi (studenţi şi masteranzi care au efectuat stagii de practică de specialitate)

*** În atenţia cercetătorilor, jurnaliştilor şi persoanelor care valorifică arhiva documentară online:

Utilizarea informaţiilor din documentele postate în cadrul acestui proiect va respecta regulile ştiinţifice de citare a surselor bibliografice după cum urmează:
CNSAS, Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale, proiect online „România supravegheată”, http://www.cnsas.ro/romania_supraveg.html (respectiv, link-ul corespunzător documentului, de exemplu, http://www.cnsas.ro/documente/judete/Timis/1.8.pdf, slide 9).


Selectați aici judeţul dorit.