SURSE PENTRU ISTORIA
Partidului Comunist din România / Partidului Muncitoresc Român / Partidului Comunist Român

Volumele indicate cu * sunt digitizate în cadrul proiectului comun dezvoltat de C.N.S.A.S. şi Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”.

An

Tip

Titlu

Copertă

Cuprins

Vizualizare
integrală

Dată postare

1978 Volume Sub semnul prieteniei frăţeşti româno-ungare
Cuprins Vizualizare 2015/09/29
1971 Documente programatice Comunicat cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966-1970
Vizualizare 2015/09/29
1985 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 28 – noiembrie 1984 - iulie 1985 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/10
1987 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 29 – iulie 1985 - septembrie 1986 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/10
1988 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 30 – septembrie 1986 - mai 1987 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/10
1989 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 31 – septembrie 1987 - septembrie 1988 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/10
1984 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 25 – decembrie 1982 - mai 1983 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/04
1984 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 26 – iunie - decembrie 1983 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/04
1984 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 27 – ianuarie - octombrie 1984 *
Cuprins Vizualizare 2015/08/04
1983 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 24 – iunie - decembrie 1982 *
Cuprins Vizualizare 2015/07/10
1983 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 23 – noiembrie 1981 - mai 1982 *
Cuprins Vizualizare 2015/07/10
1982 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 22 – mai - noiembrie 1981 *
Cuprins Vizualizare 2015/07/10
1981 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 20 – aprilie - octombrie 1980 *
Cuprins Vizualizare 2015/07/08
1980 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 19 – septembrie 1979 - martie 1980 *
Cuprins Vizualizare 2015/07/01
1979 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 16 – aprilie - august 1978 *
Cuprins Vizualizare 2015/06/25
1979 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 17 – septembrie 1978 - martie 1979 *
Cuprins Vizualizare 2015/06/25
1979 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 18 – martie - septembrie 1979 *
Cuprins Vizualizare 2015/06/25
1974 Volume Vizita oficială a tovarăşului Nicolae Ceauşescu în S.U.A. – 4-7 decembrie 1973
Cuprins Vizualizare 2015/06/10
1976 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 12 – octombrie 1975 - mai 1976 *
Cuprins Vizualizare 2015/06/08
1975 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 11 – noiembrie 1974 - septembrie 1975 *
Cuprins Vizualizare 2015/06/04
1974 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 9 – august 1973 - martie 1974 *
Cuprins Vizualizare 2015/05/26
1973 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 7 – martie 1971 - decembrie 1972 *
Cuprins Vizualizare 2015/05/13
1969 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste”, vol. 3 – ianuarie 1968 - martie 1969 *
Cuprins Vizualizare 2015/05/13
1976 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 13 – mai - septembrie 1976
Cuprins Vizualizare 2015/04/09
1968 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste”, vol. 1 – iulie 1965 - septembrie 1966
Cuprins Vizualizare 2015/04/09
1978 Conferinţe şi plenare Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – 7-9 decembrie 1977
Cuprins Vizualizare 2015/04/03
1973 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 8 – ianuarie - iulie 1973
Cuprins Vizualizare 2014/10/23
1977 Documente programatice Plenara Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor – 5 februarie 1977
Vizualizare 2013/11/26
1977 Documente programatice Regulamentul organizaţiei Şoimii patriei
Vizualizare 2013/11/26
1967 Documente programatice Statut unităţilor şi detaşamentelor de pionieri din Republica Socialistă România
Vizualizare 2013/11/26
1949 Documente programatice Rezoluţia şedinţei plenare a Comitetului Central al P.M.R. – 3-5 martie 1949
Vizualizare 2013/07/25
1981 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 21 – octombrie 1980 - mai 1981
Cuprins Vizualizare 2013/07/17
1978 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 15 septembrie 1977 - martie 1978
Cuprins Vizualizare 2013/07/17
1977 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 14 – ianuarie - septembrie 1977
Cuprins Vizualizare 2013/07/02
1971 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 5 – iulie 1970 - mai 1971
Cuprins Vizualizare 2013/06/14
1970 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 4 – aprilie 1969 - iunie 1970
Cuprins Vizualizare 2013/05/21
1985 Congrese Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român – 19-22 noiembrie 1984
Cuprins Vizualizare 2013/05/15
1974 Congrese Directivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român cu privire la planul cincinal 1976-1980 şi liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru perioada 1981-1990
Cuprins Vizualizare 2013/05/14
1989 Congrese Teze pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român
Cuprins Vizualizare 2013/05/14
1968 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste”, vol. 2 – septembrie 1966 - decembrie 1967
Cuprins Vizualizare 2013/05/14
1969 Congrese Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român – 6-12 august 1969
Cuprins Vizualizare 2013/05/07
1951 Volume Gh Gheorghiu-Dej - Articole şi cuvântări
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1951 Volume Rezoluţii şi Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 1948-1950
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1953 Volume Documente din istoria Partidului Comunist din România
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1953 Volume Documente din istoria Partidului Comunist din România 1917-1922
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1953 Volume Documente din istoria Partidului Comunist din România 1923-1928
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1954 Volume Rezoluţii şi Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 1951-1953
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1956 Volume Documente din istoria Partidului Comunist din România 1929-1933
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1957 Volume Documente din istoria Partidului Comunist din România 1934-1937
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1959 Volume Gh Gheorghiu-Dej „Articole şi cuvântări 1955-1959”
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1961 Volume Gh Gheorghiu-Dej „Articole şi cuvântări 1959-1961”
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1962 Volume Gh Gheorghiu-Dej „Articole şi cuvântări 1961-1962”
Cuprins Vizualizare 2013/04/23
1965 Volume Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1972 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 6 – mai 1971 - februarie 1972
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1972 Volume Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – 19-21 iulie 1972
Vizualizare 2013/03/26
1974 Volume Nicolae Ceauşescu „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, vol. 10 – martie - noiembrie 1974
Cuprins Vizualizare 2013/03/26
1988 Volume Îndrumar al activității organelor și organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții și unități agricole
Cuprins Vizualizare 2021/07/16
1955 Congrese Raport la Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român – 23-28 decembrie 1955
Vizualizare 2013/03/26
1960 Congrese Raport la cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român – 20 iunie 1960
Vizualizare 2013/03/26
1974 Congrese Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974
Vizualizare 2013/03/26
1979 Congrese Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea şi Congresul al XII-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 19 noiembrie 1979
Vizualizare 2013/03/26
1984 Congrese Raport la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român – 19 noiembrie 1984
Vizualizare 2013/03/26
1989 Congrese Nicolae Ceauşescu – Raport la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român
Vizualizare 2013/03/26
1958 Conferinţe şi plenare Gh. Gheorghiu-Dej Expunere făcută la şedinţa plenară a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958
Vizualizare 2013/03/26
1982 Conferinţe şi plenare Raport la Conferinţa naţională a P.C.R. – 16-18 decembrie 1982
Vizualizare 2013/03/26
1989 Conferinţe şi plenare Nicolae Ceausescu Cuvântare la Plenara C.C. al Partidului Comunist Român – 14 aprilie 1989
Vizualizare 2013/03/26
1945 Documente programatice Statutul Partidului Comunist Român
Vizualizare 2013/03/26
1948 Documente programatice Statutul Partidului Muncitoresc Român
Vizualizare 2013/03/26
1949 Documente programatice Hotărârea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. asupra problemei stimularii şi dezvoltării continue a culturii fizice şi sportului
Vizualizare 2013/03/26
1949 Documente programatice Hotărârile Şedinţei Plenare a C.C. al C.G.M. – 18-19 martie 1949
Vizualizare 2013/03/26
1949 Documente programatice O măreaţă sarcină de luptă
Vizualizare 2013/03/26
1964 Documente programatice Declaraţie cu privire la poziţia P.M.R. în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale
Vizualizare 2013/03/26
1964 Documente programatice Probleme ale relaţiilor economice dintre tările socialiste
Vizualizare 2013/03/26
1965 Documente programatice Gh. Apostol – Raport cu privire la Proiectul Statutului Partidului Comunist Român
Vizualizare 2013/03/26
1965 Documente programatice Statutul Partidului Comunist Român
Vizualizare 2013/03/26
1967 Documente programatice Principiile de bază adoptate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României şi sistematizarea localităţilor rurale – 5-6 octombrie 1967
Vizualizare 2013/03/26
1968 Documente programatice Principiile de bază ale politicii externe a României
Vizualizare 2013/03/26
1971 Documente programatice Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii
Vizualizare 2013/03/26
1972 Documente programatice Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – 19-21 iulie 1972
Vizualizare 2013/03/26
1975 Documente programatice Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism
Vizualizare 2013/03/26
1989 Documente programatice Programul Directiva al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 şi orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010
Vizualizare 2013/03/26
1951 Expuneri şi cuvântări Gh. Gheorghiu-Dej – 30 de ani de luptă a Partidului sub steagul lui Lenin şi Stalin
Vizualizare 2013/03/26
1961 Expuneri şi cuvântări Gh. Gheorghiu-Dej – 40 de ani de luptă a Partidului
Vizualizare 2013/03/26
1966 Expuneri şi cuvântări Expunere cu privire la consfătuirile din 4-7 iulie ţinute la Bucureşti
Vizualizare 2013/03/26
1968 Expuneri şi cuvântări Nicolae Ceauşescu – Cuvîntare la adunarea activului de partid al municipiului Bucureşti – 26 aprilie 1968
Vizualizare 2013/03/26