Acasa
Acasa FOSTA SECURITATE: CADRE ŞI COLABORATORI


        În acord cu mandatul încredinţat prin Legea 293/2008, pentru informarea opiniei publice, cunoaşterea adevărului istoric şi sprijinirea cercetării ştiinţifice, C.N.S.A.S. pune la dispoziţia specialiştilor, a jurnaliştilor şi a publicului larg rezultatele investigaţiilor proprii asupra rolului Securităţii în instaurarea şi menţinerea regimului comunist din România. Astfel, pot fi accesate mai jos informaţii privind MODUL de ORGANIZARE a D.S.S. / C.S.S. în perioada 1945-1989, precum şi LISTA CADRELOR şi LISTA COLABORATORILOR SECURITĂŢII, aşa cum au rezultat în urma desfăşurării atribuţiilor curente ale Consiliului, stabilite prin Art. 1, Art. 3 şi Art. 14 lit.h din legea de funcţionare.
        LISTA CADRELOR SECURITĂŢII cuprinde numele ofiţerilor şi subofiţerilor a căror verificare a fost solicitată de persoanele care şi-au exercitat dreptul de acces la dosar, precum şi numele fostelor cadre ale aparatului represiv comunist care deţin în prezent o funcţie publică prevăzută de Art. 3 din Legea 293/2008. În cazul persoanelor care nu au calitate procesuală (deoarece nu mai sunt în viaţă), s-au reţinut ca relevante datele biografice, gradele şi funcţiile deţinute în structurile D.S.S./C.S.S., conform documentelor studiate şi fişelor profesionale. În cazul ofiţerilor şi subofiţerilor pentru care Consiliul a solicitat instanţelor de contencios administrativ constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, în urma încălcării drepturilor fundamentale ale omului, pot fi accesate direct acţiunile în constatare. Deciziile definitive ale instanţelor de judecată din România cu privire la aceste cazuri pot fi consultate în varianta publicată în Monitorul Oficial, Partea III.
        LISTA COLABORATORILOR SECURITĂŢII cuprinde numele persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice prevăzute de Art. 3 din Legea 293/2008 şi pentru care Consiliul a solicitat instanţelor constatarea calităţii de colaborator al Securităţii, ca urmare a transmiterii de informaţii către Securitate, prin care s-au încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
        Listele vor fi actualizate periodic, pentru a face imediat accesibile publicului rezultatele activităţii C.N.S.A.S. şi pentru a contribui totodată la cunoaşterea profundă a trecutului recent, fără de care înţelegerea prezentului societăţii româneşti nu este posibilă.
        La data de 29.12.2023 sunt postaţi:
        – 4694 de ofiţeri şi subofiţeri de Securitate;
        – 785 de colaboratori ai Securităţii.