JUDEŢUL SIBIUStema actuală


Stema din perioada comunistă
 1. Metode și tehnici folosite de Securitate
  1. Cazul „COHORTA -12”
  2. Acțiunea „ELBA”
  3. Prelucrarea automată a datelor. Evidențele Securității
  4. Rapoarte de analiză-sinteză întocmite de Direcția a III-a
  5. Dinamica rețelei informative în anul 1982
  6. Măsuri „Antiteroriste”
  7. Filajul turiștilor străini
  8. Supravegherea vizitatorilor Consulatului SUA din București
  9. Tehnica operativă
 2. Problema „Artă-Cultură”
  1. Rapoarte și planuri de măsuri privind problema „Artă-Cultură”
  2. Instituții culturale
  3. Dosar de obiectiv: „Muzeul Brukenthal”
  4. Festivaluri de jazz
  5. Acțiunea „Cenaclul-Cîrţa '87”
  6. Acțiunea „Cenaclul-88”
 3. Învățământ și cercetare
  1. Supravegherea tinerilor
  2. Problema „14”: „Tineret-Învăţământ”
  3. Problema „Învăţământ” din Mediaș
  4. Centrul de Știinţe Sociale
  5. Supravegherea lectorilor americani
 4. Supravegherea vieții religioase
  1. Problema „Culte-Secte”
  2. Biserica Evanghelică
  3. Biserica Greco-Catolică
  4. Biserica Ortodoxă
  5. Cultul adventist
  6. Cultul baptist
  7. Organizația religioasă „Oastea Domnului”
  8. Organizația religioasă „Martorii lui Iehova”
 5. Informarea Comitetului județean al P.C.R. Sibiu
  1. 1987 - informări și rapoarte întocmite de Securitate
  2. 1988 - informări și rapoarte întocmite de Securitate
 6. Minoritatea germană
 7. Problema „Justiție”
 8. Problema „Turism”
 9. Radio „Europa Liberă”
 10. Rapoarte privind starea de spirit după inundațiile din Mediaș (1975)
 11. Anul 1989
  1. 1989: Planuri și programe de măsuri
  2. 1989: Rapoarte de analiză și de sinteză
  3. 1989: Informări către Comitetul Județean al P.C.R Sibiu
  4. 1989: Intenții de trecere frauduloasă a frontierei
  5. Acțiunea „Forum 89”