JUDEŢUL CLUJStema actuală


Stema din perioada comunistă
 1. Metode și tehnici folosite de Securitate
  1. Prelucrarea automată a datelor. Evidențele Securității
  2. „Munca” cu informatorii
   1. Rapoarte privind rețeaua informativă a Securității din Cluj
   2. Recrutarea informatorilor
   3. Denunţuri
   4. Note informative
   5. Rezidenţii
  3. Situaţii operative
  4. Acţiuni de dezinformare şi influenţă
  5. Activitatea „Antiteroristă”
  6. Filaje
  7. Corespondenţă interceptată
  8. Mijloace de tehnică operativă
  9. Măsuri preventive
  10. Acţiunea „Pachetul”
  11. Acţiunea „Renegaţii”
 2. Educație, învățământ și cercetare
  1. Dosar de obiectiv al Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca
  2. Dosar de obiectiv: „Universitatea Babeș-Bolyai” din Cluj
  3. Dosar de obiectiv: Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”
  4. Dosar de obiectiv: „Institutul Medico-Farmaceutic”
  5. Dosar de obiectiv: „Institutul Agronomic”
  6. Problema „Educație-Învățământ”: investigații
  7. Problema „Educație-Învățământ”: note informative
  8. Rapoarte de analiză privind problema „Învățământ”
 3. Problema „Artă-Cultură”
  1. Rapoarte şi note privind presa şi scriitorii clujeni
  2. Lista dosarelor de urmărire deschise în problema „Scriitori-Presă”
  3. Editura Kriterion
  4. Redactia Utunk
  5. Revista Korunk
  6. Fișele maşinilor de scris din redacțiile clujene
 4. Problema „Tineret” (elevi, studenți)
  1. Rapoarte și sinteze privind problema „Tineret”
  2. Măsuri preventive - avertizări, influențări pozitive, destrămarea anturajelor
  3. Ascultătorii postului de radio „Europa Liberă”
  4. Simpatizanţii „Csöves”
  5. Vacanțe supravegheate
 5. Problema „Sănătate”
  1. Problema „Sănătate”: rapoarte, note de analiză si sinteză
  2. Problema „Sănătate”: situația bolnavilor psihici
  3. Statistici și situații medicale raportate
 6. Viața religioasă
  1. Rapoarte și note de analiză privind problema „Culte-Secte”
  2. Biserica Greco-Catolică
  3. Neoprotestanții
  4. Gruparea religioasă „Oastea Domnului”
 7. Problema „Justiție”
 8. Minorități etnice în vizorul Securității
 9. Rapoarte privind activitațile „naționaliste și iredentiste”
 10. Rapoarte, note de analiză și de sinteză
 11. Dosar de obiectiv al comunei Vad
 12. Radio „Europa Liberă”
 13. „Evaziunea” - fuga din România
 14. Stări de spirit ale locuitorilor
 15. Anul 1989